Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya smittskyddsåtgärder från 1 december

Fyra bilder för DIGG:s verifieringsapp för att kontrollera vaccinationspass.

Med appen "Vaccinationspass verifiering" (1) kan arrangörer skanna besökares covidbevis (2) och få grönt (3) eller rött (4) svar direkt.

Från och med den 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att arrangörer följer dessa bestämmelser.

För att minska risken för ökad smittspridning återinförs smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten har även kommit med allmänna råd för handelsplatser, marknader och för fritids- och kulturverksamheter.

De nya reglerna innebär att arrangörer ska se till att trängsel undviks. Beroende på hur många gäster de har och om evenemanget är inom- eller utomhus ställs olika krav på de åtgärder som måste vidtas.

Länsstyrelserna kommer i första hand att fokusera på information och rådgivning. Det kommer även att ske stickprov vid arrangemang för att kontrollera att bestämmelserna följs.

Vaccinationsbevis för arrangörer som vill

De arrangörer som vill kan använda vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Vid arrangemang som inte vill använda vaccinationsbevis ska deltagarna ha en anvisad sittplats. Sällskap får inte vara fler än åtta personer och ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter från andra sällskap.

Alla arrangörer måste vidta åtgärder som att informera besökare och erbjuda handtvätt eller handdesinfektion.

App för att verifiera

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utvecklat en mobilapp för verifiering av vaccinationsbevis. Med den kan arrangörer kontrollera QR-koders äkthet och giltighet.

På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner appen, ”Vaccinationsbevis verifiering”. Appen kan användas för att skanna av besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

Information och rådgivning

Vill du ha råd eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som anordnare? På länsstyrelsernas webb finns mer information.

Kontakt

Erika Holgersson

Samordnare