Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Råd om brottsförebyggande åtgärder ger effekt

En kran lyfter en husvägg på plats i ett husbygge. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Hur man planerar infrastruktur och bygger spelar roll för brottslighet och trygghet. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Jämtlands läns kommuner lyssnar på länsstyrelsens råd när det gäller att bygga in trygghet och bygga bort brottslighet. Det visar en analys från Mittuniversitetet.

När kommuner planerar för ny bebyggelse eller bygger om finns det mycket att tänka på. Inte minst är låg brottslighet och hög upplevd trygghet viktigt för de som bor och arbetar där.

Jämtland och Hallands länsstyrelser har under de senaste fyra åren hjälp kommunerna med dessa frågor. Dels har det skett genom att ge råd och stöd till deras detalj- och översiktsplaner. Tanken har varit att öka möjligheterna att i ett tidigt skede förebygga brott och öka tryggheten.

Åtta av tolv kommuner följde råden

En ny rapport från Mittuniversitetet visar att länsstyrelsernas råd och stöd verkligen har givit effekt. I åtta av tolv fall har kommunerna i Jämtlands län följt åtminstone något av råden under perioden 2018–2021.

Forskaren har jämfört resultatet med åren 2015–2017 när länsstyrelserna inte gav denna form av råd och stöd ur ett brottsförebyggande perspektiv i samband med samrådsprocessen kring detalj- och översiktsplaner.

När man gör något helt nytt och för första gången är det kul, nervöst och viktigt att följa upp det görs, säger Emma Ekdahl, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Jämtlands län. Vi hoppades på att de råd och stöd vi gav skulle ge resultat men att det blev så här bra, det hade vi inte riktigt räknat med. Så därför vill vi motivera flera att ta in det brottsförebyggande perspektivet i ett tidigt skede när det ska byggas.

Mer trygghet i fokus

I nyare planer syns fler åtgärder för att bygga in trygghet än för att bygga bort brott. Andelen granskningshandlingar med trygghetsskapande utgångspunkt ökade med 50 procentenheter mellan 2015–2017 och 2018–2021.

Det förvånade mig lite att det trygghetsskapande perspektivet förekom oftare jämfört med det brottsförebyggande, säger Emma Ekdahl. Trygghet är en mer subjektiv och därmed mer komplex fråga tycker jag, så jag trodde det skulle vara tvärtom. Att försöka förstå varför det är så blir vårt nästa steg. Nu har vi kartlagt hur det ser ut. Fått en karta! Nu vill vi ta kartan till kommunerna och andra ”byggaktörer” och ha en dialog om varför det ser ut som det gör. Och se hur vi kan utveckla arbetet.

Kontakt vid Länsstyrelsen Jämtlands län
Emma Ekdahl, samordnare av brottsförebyggande arbete, 010-225 34 65, emma.ekdahl@lansstyrelsen.se

Kontakt vid Mittuniversitetet
Gustav Grut, universitetsadjunkt i kriminologi, 010‑142 86 28, gustav.grut@miun.se

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län