Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av naturreservatet Svedjesjön

Länsstyrelsen Jämtlands län har beslutat om bildande av naturreservatet Svedjesjön i Östersunds kommun.

Beslutet berör fastigheterna Sunne-Svedje 4:3, 4:11, 5:1, Målsta 1:10 och 1:19 samt Sunne-Svedje s:2.

Beslutet finns tillgängligt under tiden 18 november–9 december 2021 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 9 december 2021.

Använd diarienummer

Märk med diarienummer 511-4280-2021.

Läs förslaget till beslut Pdf, 4.7 MB.

Kontakt