Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarsdagar i Umeå

Totalförsvarsdagarna 2021 i Umeå. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Umeå stod värd för årets upplaga av norrlänens konferens om totalförsvaret. På agendan stod det globala säkerhetsläget, Rysslands förmåga och hotbilden mot Norrland.

Den 26–27 oktober samlades militärer och andra som arbetar med beredskap i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län i Umeå Folkets hus. Ämnet var att diskutera läget för totalförsvaret i norra Sverige.

Talare från Försvarshögskolan, Norra militärregionen och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) berättade om läget i världen, om Rysslands upprustning och om dagens hotbild.

I september presenterade Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en gemensam plan för totalförsvaret. Med den som grund har de fyra nordlänen tillsammans gjort en plan för hur totalförsvaret i norra Sverige ska stärkas.

Totalförsvar betyder att det militära och civila försvaret planeras ihop. Det består av sex punkter:

  • Beredskapsplaner och krigsorganisation
  • Ledning och samverkan
  • Försörjningsberedskap
  • Ge och ta emot stöd
  • Försvarsvilja
  • Stärkt informations- och cybersäkerhet

Det jag tar med mig från dessa två dagar i Umeå är framför allt känslan av ett stort engagemang, säger Jenny Ingemarsdotter, handläggare i krisberedskap vid Länsstyrelsen Jämtlands län. Nu fortsätter vi att bygga totalförsvaret tillsammans. Dagarna i Umeå har visat vägen framåt.

Kontakt