Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita deltog på historiskt möte med landshövdingarna från norr

Kvinnlig kvartett. Marita träffade sina tre norrländska landshövdingskollegor och pratade om gemensamma utmaningar, möjligheter och erfarenheter. Från vänster Berit Högman, Västernorrland, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten och Lotta Finstorp, Norrbotten Foto: Marie Zetterlund

Kvinnlig kvartett. Marita träffade sina tre norrländska landshövdingskollegor och pratade om gemensamma utmaningar, möjligheter och erfarenheter. Från vänster Berit Högman, Västernorrland, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten och Lotta Finstorp, Norrbotten Foto: Marie Zetterlund

Landshövdingarna i de fyra norrlänen vill ta ett gemensamt krafttag för en grön, hållbar omställning i norra Sverige.

I ett gemensamt samtal diskuterades även länens skogsprogram och jämställdhetsarbete.

Landshövdingarna i de fyra norrlänen har träffats på Residenset i Härnösand. Syftet med mötet var att prata om viktiga, gemensamma frågor som finns i de fyra nordligaste länen.

- Vi har många gemensamma nämnare, såsom de positiva utmaningar vi nu står inför när industrin satsar och ställer om.

- Vi behöver arbetskraft, bostäder och infrastruktur. Norrbotten och Västerbotten har kommit en bit på väg och tillsammans kan vi stötta varandra i den här utvecklingsresan, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Inflyttningen ökar

- Flyttlassen har gått söderut i decennier men nu ser vi att inflyttningen till våra län ökar. I Jämtlands län hade vi under 2020 den största inflyttningen på 20 år.

- Det behövs attraktiva bostäder, jobb för medföljande, skola, vård och omsorg. Dessutom måste det finnas goda förutsättningar att flytta med sitt företag, säger Marita Ljung.

Samarbete med regionen och kommunerna

- Tillsammans med våra kommuner och regioner ska vi skapa förutsättningar och möjligheter för ett gott liv för en ökande befolkning, säger Marita Ljung.

Att förstärka bilden av norra Sverige som en livskraftig och attraktiv region, med möjligheter till arbete, tillgång till livskvalitet och kultur, stad och landsbygd är något de fyra landshövdingarna aktivt vill bidra med.

Landshövdingarna tycket det är extra viktigt att de värden som skapas, blir kvar i Norrland. Tanken är att de ska gynna invånare och företag här och skapa en positiv utveckling under lång tid.

En historisk bild. Aldrig tidigare har fyra kvinnor varit landshövdingar i Sveriges nordligaste län samtidigt. Berit Högman, Västernorrland, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten, Lotta Finstorp, Norrbotten och Marita Ljung, Jämtland, träffades på Residenset i Härnösand. Foto: Marie Zetterlund

En historisk bild. Aldrig tidigare har fyra kvinnor varit landshövdingar i Sveriges nordligaste län samtidigt. Berit Högman, Västernorrland, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten, Lotta Finstorp, Norrbotten och Marita Ljung, Jämtland, träffades på Residenset i Härnösand. Foto: Marie Zetterlund

Fyra kvinnliga landshövdingar - för första gången

Mötet på Residenset i Härnösand kan ses som historiskt. Aldrig tidigare har fyra kvinnor suttit i dessa ledande positioner i Sveriges nordligaste län samtidigt.

Landshövdingarna i Norrbotten och Jämtland tillträdde under 2021 och fler möten planeras för att prata om - och planera - gemensamma frågor och intressen.

Kontakt

Marita Ljung

Landshövding