Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita träffade företagare och pratade om näringslivsutveckling

Bo Hilleberg, grundare av Hilleberg The Tentmaker, och Nina Erkenstam, forskningsrådgivare på MIUN, hade ett trevligt samtal med landshövdingen när Samling Näringsliv träffades i Östersund. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Bo Hilleberg, grundare av Hilleberg The Tentmaker, och Nina Erkenstam, forskningsrådgivare på MIUN, hade ett trevligt samtal med landshövdingen när Samling Näringsliv träffades i Östersund. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

- Våra roller som rådgivare och kunskapsförmedlare med kortare handläggningstider, är viktiga för länets näringsliv.

Det sa Marita Ljung när Samling Näringsliv träffades i Östersund.

Kommuner, Mittuniversitetet och näringslivsrepresentanter träffades i tisdags och pratade om utveckling och näringsliv i länet. Det var ett möte som Samling Näringsliv arrangerade.

Nina Erkenstam på MIUN beskrev delar av universitetets samverkan med regionens näringsliv och regionrådet Elise Ryder Wikén berättade om hur regionen arbetar med näringslivssatsningar.

Länsstyrelsens arbete

- Några exempel på projekt vi arbetar med är elflyg genom Green Flyway, distansoberoende sjukvård i VälTel samt hållbar turism i GNIST, sa Marita Ljung.

Bräcke och Åre kommun informerade om nuläge och framtida planer och utvecklingsmöjligheter.

- Under pandemin har vi genomfört 650 tillsynsärenden och coachat verksamhetsutövare i att göra rätt. Och det har dom varit angelägna att göra, berättade landshövdingen.

Fakta om Samling Näringsliv:

  • Är en organisation i Jämtland-Härjedalen med syfte att driva utveckling av näringslivet i regionen.
  • Bildades 2016 och har sitt kontor i Östersund.
  • Har i dag cirka 100 medlemsföretag.
  • Arbetar med tre utvalda teman; kompetensförsörjning, infrastruktur och innovation.
Gunnar Ageskär inledde, hälsade välkommen och berättade om Samling Näringsliv. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gunnar Ageskär inledde, hälsade välkommen och berättade om Samling Näringsliv. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Marita Ljung

Landshövding