Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita pratade vattenkraft och

jakt med kommunstyrelseordförande

Mikael Westin, kommunstyrelseordförande i Ragunda, ville prata med Marita Ljung (till vänster i bild) och Bitti Jonasson, naturvårdsenhetens chef. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Mikael Westin, kommunstyrelseordförande i Ragunda, ville prata med Marita Ljung (till vänster i bild) och Bitti Jonasson, naturvårdsenhetens chef. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På ett möte med länets kommunstyrelseordförande informerade Länsstyrelsens personal om bland annat artskydd och naturreservatsbildning.
- Det är viktigt att regelbundet träffa kommunerna och därför bjöd jag in dem till residenset för lunch och goda samtal, säger landshövdingen.

Enhetschef Bitti Jonasson pratade om avlysningar av småviltjakten i fjällen. Det är en fråga som engagerar mycket och berör framför allt rennäringen och jägarna.

Bildande av naturreservat

Felicia Forsberg, naturvårdshandläggare, pratade om en annan aktuell och komplicerad fråga; bildande av naturreservat.

Riksdag och regering har beslutat om att skydda natur i Sverige. Länsstyrelserna är den myndighet som har i uppdrag att bilda naturreservat, och medel för ersättning till markägare beslutas och fördelas av Naturvårdsverket till landets länsstyrelser.

Hon beskrev hur vi arbetar med reservatsbildning, de olika stegen i processen samt vad som är på gång i länets kommuner.

- Vi hanterar många frågor som påverkar kommunernas verksamhet. Därför är det viktigt att vi informerar om vad som är aktuellt, säger Marita Ljung.

Förebygga brottslighet

Hanna Wallén, också naturvårdshandläggare, berättade om Artskyddsutredningen som ska resultera i en lagändring sommaren 2022. Utredningen har två huvuduppdrag; att se över fridlysningsregler och att skapa bättre förutsättningar att förebygga artskyddsrelaterad brottslighet

Det finns en nationell plan för omprövningen av vattenkraften i Sverige, en fråga som berör länets kommuner.

Miljöskyddshandläggare Johanna Söderberg förklarade att cirka 130 vattenkraftverk och dammanläggningar ska prövas i domstol mellan år 2023 och 2034.

Bosse Svensson, längst till vänster i bild, är kommun­styrelsens ordförande i Östersund. Han var en av många som hade synpunkter och ställde frågor. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Bosse Svensson, längst till vänster i bild, är kommun­styrelsens ordförande i Östersund. Han var en av många som hade synpunkter och ställde frågor. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturvårdshandläggare Hanna Wallén pratade om den pågående Artskyddsutredningen.

Naturvårdshandläggare Hanna Wallén pratade om den pågående Artskyddsutredningen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator

Marita Ljung

Landshövding