Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ruvhten Sijte blev första samebyn som Marita besöker i år

Svansjökläppen. Onsdagens samtal avslutades med ett utomhusbesök då bland andra ordförande Marcus Rensberg visade fjället och berättade om samebyns utmaningar. Foto Länsstyrelsen Jämtlands län

Svansjökläppen. Onsdagens samtal avslutades med ett utomhusbesök då bland andra ordförande Marcus Rensberg visade fjället och berättade om samebyns utmaningar. Foto Länsstyrelsen Jämtlands län

Det blev ett lärorikt och konstruktivt samtal när Marita Ljung träffade Ruvhten Sijte sameby. Besöket var det första i en lång rad av samebybesök under hösten 2021.

När landshövdingen med medarbetare träffade styrelsen för Ruvhten Sijte blev det en heldag med kunskapsutbyte och frågeställningar för både samebyn och Länsstyrelsen.

Ordförande Marcus Rensberg presenterade renskötsel i ord och bild. Med ett bildspel visade han hur renskötselåret ser ut och vilka utmaningar som finns.

- Renskötseln har utmaningar med turismen och den ökade cykel- och skotertrafiken. Vi ser dessutom mer vårdslös eldning och nedskräpning i naturen, sa Marcus Rensberg.

Privata markägare

Betes- och markfrågorna upplevs som speciellt svåra för samebyn. Renskötarna berättar att markerna är små och att de får allt svårare att hitta bete till renarna.

- Det finns stora, privata markområden där vi inte har tillåtelse att vara, berättade Marcus som upplever att samebyn kommer i kläm mellan olika aktörer som staten som upplåter marken, privata markägare och det växande friluftslivet.

Småviltsjakten och det stora rovdjurstrycket var andra frågor som kom upp i samtalen.

Claes Ahlström

Fikapaus. Antaris Willenfeldt berättade om hur han arbetar med det praktiska uppgifterna i Ruvhten Sijte.

Fikapaus. Antaris Willenfeldt berättade om hur han arbetar med det praktiska uppgifterna i Ruvhten Sijte.

Renskötarliv. Fransciska Rensberg var en av styrelseledamöterna som presenterade villkoren för Ruvhten Sijte sameby. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Renskötarliv. Franciska Rensberg var en av styrelseledamöterna som presenterade villkoren för Ruvhten Sijte sameby. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Samtal. Länsstyrelsens nya samordnare för rennäringsfrågor Mia Krylén - till höger i bild - pratar med Göran Gabling, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten och renskötarna Antaris Willenfeldt och Toamma Dorra. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Samtal. Länsstyrelsens nya samordnare för rennäringsfrågor Mia Krylén - till höger i bild - pratar med Göran Gabling, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten och renskötarna Antaris Willenfeldt och Toamma Dorra. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Marita Ljung

Landshövding