Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera restriktioner har tagits bort - detta gäller från 29 september

Den 29 september togs flera restriktioner bort som införts med anledning av pandemin. Det innebär att vi kan ta ytterligare ett steg mot att återgå till det normala igen.

Trots lättnader är pandemin inte över. Därför har Folkhälsomyndigheten fortsatt allmänna råd som gäller.

På hemsidan Krisinformation.se finns uppdaterad information:

Läs om vad som gäller just nu på hemsidan krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sida för bland annat privatpersoner, arbetsgivare och skolor efter den 29 september:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Restriktionerna som togs bort den 29 september:

  • maximalt antal deltagare för privata sammankomster i hyrda lokaler,

  • maximalt antal deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
  • de kvarvarande restriktionerna som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap,

  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån samt

  • regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att arbeta hemifrån.

En del av regeringens plan

Det här är steg fyra av fem i regeringens plan för avveckling av restriktionerna som införts med anledning av pandemin.

Här kan du läsa mer om regeringens plan för avveckling av restriktionerna Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på verksamheter från och med idag?

  • Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel.
  • Detsamma gäller att utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra.

Verksamheten som vanligt

Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Är du tveksam till att vaccinera dig?

Till dig som är rädd eller tveksam till att vaccinera dig - hör av dig till din vårdcentral så kan de hjälpa dig att resonera kring dina tveksamheter. På dessa sidor kan du också läsa mer:

Till dig som vill veta mer om vaccination - läs på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs om coronavaccinet på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt