Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Uppehållet är 14 dagar från och med den 27 september till och med den 10 oktober 2021.

Beslutet med diarienummer 218-7663-2021 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund.

Läs beslutet Pdf, 225 kB.

Kontakt