Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita fick lära sig mer om hur vi vårdar länets vatten

Erica Roos och Anders Rydeborg visade hur vi räknar fisk i stora vattendrag. De kom flytande i Långan och berättade att de sett och räknat harrar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fiskräkning, grävmaskiner i Långan och sländor på botten av en bäck, var några av exemplen på vad Marita Ljung fick ta del av.

- Jag blir så imponerad. Vilket fantastiskt arbete Vattenenheten gör, sa landshövdingen.

Det var en av höstens vackraste dagar som landshövdingen och länsrådet besökte Holmforsen i Långan. De var inbjudna av Vattenenheten för att lära sig mer om hur vi arbetar.

På plats återställer vi vattendrag efter den rensning av sten och stora block som gjordes för att underlätta för flottningen. Då tog man bort hinder som exempelvis stenar och i stället utformade åarna som släta kanaler.

Bättre förutsättningar för djur och växter

- Det innebar att man försämrade livsmiljöerna för både växter och djur. Så i dag arbetar vi med att återställa en massa vattendrag till sitt naturliga tillstånd, förklarade Jens Fuchs, chef på Vattenenheten.

- Vi lägger tillbaka sten, grus och block. Olika fiskararter i olika åldrar behöver olika typ av förutsättningar, berättade Gunnar Jakobsson.

Ingemar Näslund tog bottenfaunaprover och visade upp. Han berättade för länsrådet Susanna Löfgren och landshövdingen Marita Ljung om bland annat de sländor som finns i vattnet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Ingemar Näslund tog bottenfaunaprover och visade upp. Han berättade för länsrådet Susanna Löfgren och landshövdingen Marita Ljung om bland annat de sländor som finns i vattnet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Arbetsledaren Tommy Albertsson leder grävmaskinsarbetet på plats. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Arbetsledaren Tommy Albertsson leder grävmaskinsarbetet på plats. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Gunnar Jacobsson berättade om hur arbetet i Holmforsen utförs. På bild - från vänster - Halvard Didriksson och i bakgrunden Jens Fuchs, båda från Vattenenheten. Till höger en glad länsledning, Susanna Löfgren och Marita Ljung. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gunnar Jacobsson berättade om hur arbetet i Holmforsen utförs. På bild - från vänster - Halvard Didriksson och i bakgrunden Jens Fuchs, båda från Vattenenheten. Till höger en glad länsledning, Susanna Löfgren och Marita Ljung. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

- Det här är riktigt verkstad. Här förstår man verkligen vilken verksamhet vi håller på med och vilken stor nytta den har, sa Marita som var imponerad av arbetet.

Vi arbetar med många vattendrag i länet

Vi arbetar med flera, stora vattenvårdsprojekt i länet. Just nu pågår fem stycken. De omsätter för vår länsstyrelse drygt 90 miljoner kronor. Det mest uppmärksammade projekten är Rivers of Life och Ecostreams for Life som är Sveriges största.

Läs mer om några av våra projekt Länk till annan webbplats.

Claes Ahlström

Vattenvårdsprojekten sker tillsammans med bland annat kommuner, skogsbolag och universitet. Under dagen deltog Örjan Ernehed från Nedre Långans Fiskevårdsområde. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Samverkan. Vattenvårdsprojekten sker tillsammans med bland annat kommuner, skogsbolag och universitet. Under dagen deltog Örjan Ernehed från Nedre Långans Fiskevårdsområde. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Elfiske. Halvard Didriksson och arbetsledare Robert Martinsson elfiskar för att räkna antalet fiskar och visar för Marita hur arbetet går till. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Elfiske. Halvard Didriksson och arbetsledare Robert Martinsson elfiskar för att räkna antalet fiskar och visar för Marita hur arbetet går till. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Jens Fuchs

Enhetschef, Vattenenheten