Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt LIFE-projekt återställer betesmarker i länet

Kossor i högt gräs

Länsstyrelsen i Jämtland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU. Projektet ska restaurera värdefulla ängs- och betesmarker.

När jordbruket utvecklats och blivit allt effektivare finns i dag stora arealer av gamla ängs- och betesmarker som inte används.

Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla men kräver en del insatser för att kunna behålla värdena.

14 miljoner euro - nio länsstyrelser

Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 14,5 miljoner euro i projektmedel av EU:s Life-fond. Syftet är att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige.

Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur.

Startar i år

Projektet kallas för Life RestoRED och kommer starta under 2021 och pågå till 2027. Länsstyrelsen Östergötland koordinerar projektet.

I Jämtlands län kommer åtta områden att åtgärdas. Det är natura 2000-områden belägna i Storsjöbygden, Offerdalsbygden samt Funäsdalen och Vemdalen.

Slåtter och betesdjur

Åtgärder som kommer bli aktuella är bland annat att röja bort sly och annan oönskad vegetation. Gräset ska klippas och fraktas bort, vilket kallas slåtter.

På flera ställen kommer dessutom betesdjur att släppas ut.

Läs mer om projektet LIFE RestoRED Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Noro Larsson

Naturvårdshandläggare