• Eldningsförbud i länet

    Brandrisken är mycket stor i östra delarna av Jämtlands län. Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni i Bergs och Härjedalens kommuner, samt i områden öster om E45:an. Eldningsförbudet gäller fram tills det upphävs./ A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita invigningstalar när unikt Vinnova-projekt startar

Bild på landshövding Marita Ljung.

Under fredagens officiella invigning av Vinnova-projektet pratade landshövding Marita Ljung om vad projektet kan innebära för statliga aktörer.

- Det är äntligen dags att starta upp projekt Samverket för att utveckla en coworking-miljö för offentlig sektor i Östersund och Stockholm, säger Marita Ljung.

Det är Vinnova som satsar på Länsstyrelsens pilotprojekt för gemensamma arbetsplatser vilken kallas coworking, där myndigheter kan prova på att dela på kontorslokal och olika tjänster.

Konceptet - som ska testas i Stockholm och Östersund - ska ge möjligheter att kombinera distansarbete och kontorsarbete, som spås bli det nya normala efter pandemin.

Satsningen kallas Samverket. Syftet är att öppna upp för coworking där flera myndigheter samverkar och delar på kontorslokal och olika tjänster.

- Det handlar om att möta myndighetsanställdas framtida krav på en flexibel arbetsplats. Samtidigt ska vi utvärdera behov av infrastruktur och kraven på ledarskap som uppstår i en distansoberoende värld berättar landshövdingen.

Gemensam arbetsplats för myndighetsanställda

Projektet kommer även att titta på värdet av en gemensam plats för myndighetsanställda som inte tillhör samma myndighet men ändå befinner sig i samma situation, på samma plats och med samma behov av tillhörighet, inspiration och fysisk arbetsplats.

- Att ta klivet mot en gemensam coworking-miljö är för oss ett naturligt steg. Vi har sedan ett par år tillbaka lett ett framgångsrikt myndighetssamarbete, Myndighetsnätverket, och har sett vilka positiva effekter det ger att mötas över myndighetsgränser säger Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

Vinnova finansierar

Efter en utlysning med flera förslag har Vinnova beslutat att finansiera en pilotsatsning för att utveckla ett koncept där offentlig sektor ska erbjudas att prova coworking och hybridarbete i lokaler i Östersund och Stockholm.

Länsstyrelsen i Jämtlands län är projektägare till Samverket. Statligt ägda Vasakronan är projektpart. Niklas Huss, innovations- och visionsstrategen, är projektledare som kommer att samarbete med Gomorron Östersund för att lotsa oss fram i denna process. Konceptet ska kunna införas även i andra delar av landet efter att det tvååriga pilotprojektet avslutats.

- Projektet ska skapa en myndighetsgemensam lösning för kreativt och innovativt nytänkande där relevanta funktioner etableras, bland annat ett digitalt community-verktyg.

Nya lösningar på utmaningar

- Vi vill se hur det kan stärka engagemanget hos myndighetsanställda, skapa inspiration, öka förmågan att hitta nya lösningar på våra samhällsutmaningar och öka kunskap och insikter kring myndighetsöverskridande utmaningar och behov, säger Niklas Huss som arbetar som projektledare.

Konceptet ska inkludera en gemensam arbetsplats för myndighetsanställda som arbetar på distans.

I höst öppnas utrymmena för användning så att myndigheter, kommuner och regioner kan börja testa.

Ta del av den direktsända sändningen

I samband med den direktsända lanseringen fredagen den 3 september klockan 9.00, kommer vi att berätta mer om varför vi genomför satsningen Samverket och på vilket sätt coworking kan vara en del i det nya normala arbetslivet i myndighetssverige.

För offentliga organisationer öppnar vi också en möjlighet att söka ett bidrag i syfte att göra det enklare att testa på coworking.

Mötet webbsänds och går att följa på denna sida i realtid samt i efterhand.

Lansering av Samverket - coworking för offentliga organisationer | Vinnova Länk till annan webbplats.

Fakta om projektet:

  • Den 3 september lanserar Vinnova satsningen Samverket tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland, Vasakronan, Niklas Huss och Gomorron Östersund.
  • Samverket öppnar coworking-arbetsmiljöer för offentliga organisationer i Stockholm och Östersund.
  • Tanken är att skapa två innovativa samhällsarenor som sammanför kompetens över förvaltningsgränser, inspirerar till kreativ problemlösning och till gemensamt lärande om hybridarbete.

Kontakt

Marita Ljung

Landshövding

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator