Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut och handläggning av avlysningar skapar frustration

Ripjägare. Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen befinner sig i en intensiv handläggningsperiod då flertalet samebyar ansökt om avlysningar för bland annat sarvslakt. Detta väcker frustration och ibland ilska i jägarkåren, och vi vill därför informera brett om situationen.

Från och med i dag är alla jaktområden som omfattas av begäran av avlysning stängda under handläggning, det vill säga inte bokningsbara i säljsystemet natureit.se. Detta för att informera om att det finns en ansökan där handläggning pågår.

De beslut Länsstyrelsen fattar kan innehålla både bifall (det vill säga område avlyses och kan inte bokas) och avslag (det vill säga område öppnas för bokning). Det innebär att så snart beslut är fattat öppnas de områden som är bokningsbara.

Detta arbetssätt syftar till att i möjligaste mån undvika situationer där jägare tvingas boka om sin jakt. Målsättningen är alltid att, i enlighet med ramvillkoret, fatta beslut fem dagar innan ikraftträdande så att jakt inte kan bokas, men ibland uppstår situationer som inte kunnat förutses.

Avlysning i Njaarke

I går, onsdagen den 25 augusti, fattades ett avlysningsbeslut av jaktområden i Njaarke sameby varav två områden (SÖ4a och SÖ4b) avlystes med omedelbar verkan. Avsikten under pågående handläggning var att inte avlysa dessa områden från 25 augusti, vilket var samebyns begäran, och de var därför bokningsbara.

Men i slutskedet av handläggningen kom det till Länsstyrelsen kännedom att uppskattningsvis 70 procent av samebyns renar redan befinner sig i just dessa två områden, varför beslutet justerades i ett sent skede.

Renförekomsten medför att det blir en störning i alla avseenden, dels för samebyn men också för jägarna då ansamling av ren i ett jaktområde i praktiken kan omöjliggöra jakt.

Beslut med kort varsel

Länsstyrelsens bedömning var därför att det bästa för alla intressen var att fatta detta beslut med kort varsel, och informera jägare som bokat jakt på de två aktuella områdena. Detta för att ge möjlighet att välja ett annat jaktområde redan från start och därmed slippa avbryta jakt.

Den rutin vi beskriver ovan innebär att många områden är stängda för bokning just nu men allteftersom beslut fattas kommer områden att bli bokningsbara.

Du får gärna mejla oss

Handläggningen av dessa ärenden är tidskrävande och vi får dessutom många frågor via mejl och telefon från jägare. Vi ser gärna att alla frågor skickas per mejl till smaviltjakt.jamtland@lansstyrelsen.se. Vi prioriterar att svara på frågor som kräver snabba svar och i övrigt svarar vi så snart vi hinner.

- Jag förstår verkligen att det är frustrerande att få sen information om avlysningar och att allt nu ser stängt ut. Vi behöver därför lägga så mycket av vår tid som möjligt på att arbeta fokuserat med handläggning, för att ta så bra välavvägda beslut som möjligt i så god tid som möjligt, säger viltchef Örjan Stefansson.

- Ibland förändras situationer med kort varsel och nya fakta kommer på bordet. Jag hoppas verkligen att jägarna har förståelse för detta, säger viltchefen.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till fredag 09.00-12.00