Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat Kvarnån Utanede (delgivning)

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreservatet Kvarnån Utanede i Ragunda kommun.

Förslaget berör delägare i samfälligheterna Utanede S:1, S:8 och S:9 samt eventuellt en oregistrerad samfällighet 2303: Utanede: SAMF:1. Dessa delges härmed.

Naturreservatsförslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 i Östersund till och med 30 september 2021.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuella synpunkter skickas skriftligt till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Senast 30 september

Dina synpunkter ska vara ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 september 2021.

Använd diarienummer

Märk med diarienummer 511-6891-2011.

Läs förslaget till beslut Pdf, 9.8 MB.

Kontakt