Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19: Utmaning att undvika trängsel vid evenemang

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Allt fler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar arrangeras efter lättnaderna i coronarestriktionerna. Men att få besökare att hålla smittsäkra avstånd har visat sig vara en utmaning för både länsstyrelserna och andra myndigheter.

Länsstyrelserna rapporterar att de fortsatt får många frågor kring vad som gäller efter de senaste förändringarna i restriktionerna. När det kommer till olika typer av arrangemang ställs oftast frågan om vem som bär ansvaret för att publiken ska hålla avstånd samt att arrangörer meddelar att det är utmanande att få allmänheten att hålla avstånd.

Under sommaren har vi sett en ökning av evenemang och att allmänheten brister i att hålla avstånd. Vi måste alla komma ihåg att fortsätta hålla avstånd och respektera rådande restriktioner. På det sättet vi kan skydda varandra från att bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Dans är en komplex fråga

Länsstyrelserna ser att arrangemang som både har sittande eller stående publik samt sittande serveringsgäster är komplicerade att tillsyna på grund av att arrangemanget då omfattas av två olika covid-19-relaterade lagstiftningar.

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning arrangeras på ett serveringsställe måste publik och serveringsgäster sitta ner. Det innebär att man inte får stå upp och dansa. En danstillställning eller liknande kan däremot arrangeras i en annan lokal eller på ett område som inte är ett serveringsställe förutsatt att arrangören följer maxantalbegränsningarna samt övriga smittskyddsåtgärder som anges i den tillfälliga covid-19-lagen.

Enligt rapporter har det förekommit dans på serveringsställen under gångna veckan och länsstyrelserna arbetar aktivt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Polisen och berörda kommuner för att bedriva tillsyn i samverkan.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Länsstyrelsen i Dalarnas län skickar varje vecka ut en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 31. Pdf, 144.3 kB.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län