Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Policy för hantering av avlysningar under småviltjakten på renbetesfjäll i Jämtlands län

Ripjägare. Foto: Mostphotos.com

Under småviltjakten hösten 2020 hade vi en delvis ny situation med flertalet ansökningar från samebyarna om avlysning av jaktområden. Vi har därför haft dialoger med alla samebyar under vintern med syftet att förbättra situationen för alla parter inför höstens småviltjakt.

Vi har bland annat gjort om några jaktområden och skapat delområden (delar av jaktområden) som kan avlysas för samebyarnas egen älgjakt, samtidigt som småviltjakt kan bedrivas på delar av jaktområdet. Syftet är att skapa förutsättningar för samexistens så långt det är möjligt.

För att öka öppenheten och tydligheten kring hur vi hanterar dialogen med samebyarna kring begäran om avlysningar har vi tagit fram en policy som anger de övergripande principerna för handläggning av dessa ärenden.

Ambitionen är att minska antalet avlysta områden, att minska avlysningar som sker med kort varsel och att tydliggöra bedömningsgrunder för beslut för alla parter – såväl samebyar som jägare.

En löpande dialog med samebyarna är grunden liksom information om hur planerna för renskötselhösten ser ut, då kan vi fatta bra beslut och ge tydlig information till småviltjägarna.

Viktig dialog

- Dialogen mellan alla intressen är viktig för att det ska bli så bra det kan för alla. Till exempel så kanske samebyn behöver förlänga sin avlysning med anledning av renskötselåtgärder som försenats på grund av väder och vind, eller så har det gått oväntat bra och vi kan öppna jaktområden tidigare än beräknat, säger Bitti Jonasson, enhetschef.

Det är alltjämt en utmaning att balansera de olika intressena på de välbesökta renbetesfjällen i Jämtlands län, men vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för samexistens.

Information till småviltsjägarna

En viktig ingrediens är också informationen till småviltjägarna. Vi kommer att löpande ge information på vår webbplats och på säljsajten natureit.se, där man löser sitt jaktkort.

- Alla jaktområden kommer inte att vara öppna hela tiden, men alla jaktområden kommer heller inte att vara stängda, konstaterar Bitti Jonasson.

En viktig förändring i år är att lottningsjakten i Mittådalens, Handölsdalens och Tåssåsens samebyar är förkortad, vilket innebär att fler jaktområden är tillgängliga från och med den 1 september än tidigare år.

Här kan du läsa policyn> Pdf, 43.8 kB.

Kontakt:

Enhetschef Bitti Jonasson (till och med vecka 29)

Naturvårdshandläggare Liv Ljungström Hagström (vecka 30-31)

Viltchef Örjan Stefansson (från och med vecka 32)

Kontakt