Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av älgförvaltningsområdesgräns för Berg och Härjedalens älgförvaltningsområden

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om ändring av älgförvaltningsområdesgränsen för älgförvaltningsområdena Berg och Härjedalen.

Beslutet finns tillgängligt under tiden 16 juli 2021 – 16 augusti 2021 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund.

Överklaga senast den 11 augusti

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 11 augusti 2021.

Ange diarienummer

Ange diarienummer 218-5462-2021.

Läs beslutet Pdf, 4.7 MB.

Kontakt