Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

Fyra människor hälsar på varandra med fötterna för att undvika smittspridning

Att hålla avstånd gäller fortfarande. Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Från och med den 15 juli 2021 ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som de vill. Flera restriktioner kvarstår.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning, vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader.

Men den tillfälliga covid-19-lagen (även kallad pandemilagen) gäller fortfarande och det är upp till verksamhetsutövarna att ta reda på vad som gäller för det evenemang som de vill ordna.

Fortsatt ansvar att begränsa antalet besökare

Till exempel måste verksamhetsutövare fortfarande begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett säkert avstånd från varandra och inte föra eventuell smitta vidare.

Hur denna begränsning sker rent faktiskt är upp till varje verksamhetsutövare. För många kan det vara lättast att helt enkelt behålla skyltarna om maxantal.

Vad vi i tillsynen kommer att efterfråga är hur verksamhetsutövaren ser till att undvika trängsel och hur det säkerställs att besökare kan vistas i verksamheten på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Ett urval av vad som fortfarande gäller enligt covid-19-lagen

Detta är endast ett urval av vad som fortfarande gäller – se hela listan på vad som gäller för alla berörda verksamheter på länsstyrelsens webbplats:

Handelsplatser, gym- och sportanläggningar och nöjesparker, med mera, ska:

 • Begränsa antalet besökare inomhus på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt. Tanken är att hjälpa dem hålla ett säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare.
 • Utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att säkra avstånd kan hållas.
 • Se till att in- och utpassage kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

 • Arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har fortfarande ett ansvar att utforma tillställningen så att deltagarna kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Detta gäller oavsett om det sker inomhus eller utomhus och med eller utan sittande publik.

Vad måste allmänheten fortfarande tänka på:

 • Respektera och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. De har fortfarande krav på sig att begränsa antalet besökare och deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte.
  • Stanna hemma vid symptom på covid-19
  • Håll ett smittsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion

Om Länsstyrelsens uppdrag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län