Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen godkänner kommunens planer för Gustaf III:s torg

I dag har Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva Östersunds kommuns planer för Gustav den III:s torg.
- Vi bedömer att riksintresset inte får en sådan påtaglig skada som motiverar en överprövning, säger landshövding Marita Ljung.

Länsstyrelsen handläggare har tidigare yttrat sig om att riksintresset för kulturmiljövård kan komma att skadas.

Torget har sedan det utpekades som riksintresse, ändrat skepnad och inte använts som en samlingsplats och ett torg i den ursprungliga meningen.

- Vi har gjort en helhetsbedömning av den beslutade detaljplanen. Kommunen har dessutom tagit hänsyn till de synpunkter som kommit fram under samrådsprocessens gång, berättar landshövding Marita Ljung.

Östersunds kommun är en kommun under tillväxt. En nettoinflyttning har skett och kommer beräknas fortsätta ske, enligt SCB:s prognos.

- En stad som växer kommer successivt att förändras. Man behöver varsamt ta hänsyn till äldre kulturmiljöer och vår bedömning är att Östersunds kommun gör det, förklarar Marita Ljung.

Läs beslutet Pdf, 154.7 kB.

Läs anmälan om avvikande mening Pdf, 193.1 kB.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör