Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat Svedjesjön

(delgivning)

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreservatet Svedjesjön i Östersunds kommun.

Förslaget berör delägare i vattensamfällighet Sunne-Svedje S:2 samt gällande fiskevårdsområde. Dessa delges härmed.

Naturreservatsförslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 fram till och med 3 september 2021.

Använd diarienumret

Eventuella synpunkter skickas skriftligt till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund, märkt med diarienummer 511-4280-2021.

Senast den 3 september

Länsstyrelsen tillhanda senast den 3 september 2021.

Läs förslaget Pdf, 7.2 MB.

Kontakt