Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag införs ytterligare lättnader i restriktionerna

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Från och med idag, den 1 juli 2021, införs höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men trots att lättnader införs är det viktigt att komma ihåg att många restriktioner kvarstår och ska fortsätta följas.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning, vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader.

Från och med idag höjs deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan delta på bland annat idrotts- och kulturevenemang samt demonstrationer. I lokaler som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis för fester, höjs max antal tillåtna deltagare till 50 personer.

Trots att lättnader nu införs är det viktigt att komma ihåg att många av begränsningarna i covid-19-lagen fortfarande gäller och måste följas. Pandemin är inte över och länsstyrelserna kommer att fortsätta kontrollera att de som anordnar evenemang gör det som krävs enligt covid-19-lagen.

Deltagartak som gäller från 1 juli

Från och med den 1 juli får antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning högst uppgå till:

  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.
  • 1 800 deltagare får delta utomhus vid en demonstration.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli tillåts uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster för högst:

  • 50 deltagare

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten