Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter björn i länet 2021

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu.

2021 års licensjakt innebär att 200 björnar får jagas inom totalt åtta jaktområden. Foto: Rune Burtu

Licensjakten omfattar 200 björnar som får jagas inom totalt åtta jaktområden. Björnstammen i Jämtlands län beräknades till 1 044 björnar hösten 2020 vilket är en ökning från den senaste spillningsinventeringen 2015 då björnstammen beräknades till 907 björnar. En ny områdesindelning har införts i år för att rikta jakten till de mest skadeutsatta områdena för att uppnå syftet att minska skadorna på rennäringen.

Licensjakten efter björn ska ske med huvudsyfte att minska rennäringens skadenivåer men ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Ökande björnstam

Då spillningsinventeringen från 2020 visar en fortsatt ökande björnstam har Länsstyrelsen ökat tilldelningen för årets licensjakt på björn för att minska stammen till beslutat förvaltningsmål om 650 individer.

- Vi bedömer att det kraftigt ökade uttaget är nödvändigt för att dels uppnå syftet med licensjakten, dels för att minska björnstammen till förvaltningsmålet inom en femårsperiod, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ny områdesindelning

Inför årets jakt har Länsstyrelsen gjort en översyn av de jaktområden som tidigare varit aktuella. Istället för de tidigare fyra områdena är länet nu uppdelat i totalt åtta olika jaktområden.

- Vi har gjort en ny områdesindelning i år för att rikta jakten till de områden där det finns en tydlig skadebild för rennäringen, vilket är främst i de nordliga samebyarnas kalvningsområden, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Besiktningsstationer införs

Under årets jakt kommer två besiktningsstationer upprättas och vara belägna i Lit och Strömsund. Precis som tidigare kontaktar Länsstyrelsens besiktningsperson skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

- Det kommer rent praktiskt vara en utmaning för oss att hantera det ökade uttaget och vi vill med besiktningsstationerna möjliggöra en mer effektiv hantering av björnarna i de områden där flest björnar förväntas fällas, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Här hittar du mer information

På Länsstyrelsen Jämtlands läns webbplats finns mer information om årets licensjakt och vad som gäller vid jakt med åtel. Det är här du ansöker om att få anlägga åtel.

Jakt på björn Länk till annan webbplats.

Läs beslutet Pdf, 18.4 MB.

Kontakt

Emma Andersson

Vilthandläggare

Emilia Malmström

vilthandläggare

Malin Larm

vilthandläggare

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län