Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter björn 2021

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om licensjakt efter björn 2021.

Licensjakten får utföras inom åtta jaktområden i länet. Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2021 och omfattar totalt 200 björnar.

Jakt får endast ske i enlighet med villkoren i beslutet.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund, samt på webben.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 20 juli 2021. Ange diarienummer 218-4559-2021.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län