Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar restaureringarna i vattenvårdsprojektet Rivers of LIFE

För att återskapa de livsmiljöer för bland annat flodpärlmussla, öring och utter som gått förlorade i länet påbörjas nu restaureringen av fler mindre biflöden till Gimån. Arbetet är en del av EU-projektet Rivers of LIFE vars syfte är att ekologiskt återställa vattendrag som påverkades negativt under flottningsepoken.

Under flottningsepoken, som hade sin storhetstid i Sverige från 1850-talet fram till 1950-talet, rensades många av Jämtlands och Härjedalens vattendrag från block och stenar.

Mot slutet av epoken med hjälp av dynamit och schaktmaskiner. Samtidigt stängdes sidofåror för att kanalisera vattnet så att man lättare skulle kunna transportera timmer mot kusten till dom stora sågverken.

Flottledsrensningarna skedde i flera omgångar och i takt med att de naturliga strukturerna i vattnet och längs med stränderna försvann, försämrades levnadsförhållande dramatiskt för djur, växter och insekter i och längs med vattendragen.

Projektet pågår sex år

Rivers of LIFE är ett 6-årigt projekt som jobbar med återställning av älvar och vattendrag i Gävleborg och Jämtland. I Jämtland ska delar av Gimån med biflöden återställas samt delar av Ljusnan mellan Hedeviken och Svegssjön.

I Gävleborg återställs Mellanljusnan, Voxnan uppströms Vallhaga, Ängraån och Västerhocklan. Hotade arter som länsstyrelsen hoppas ska gynnas är utter, flodpärlmussla och mikroskapania, en mossa som växer på död ved i strandzonen.

Biflöden till Gimån först ut i Jämtland

I Jämtland har restaureringarna startat under juni månad i ett flertal mindre biflöden till Gimån. Arbetet kommer att fortsätta under hela sommaren. Genom våra inventeringar har vi tillsammans med kulturmiljö på länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet identifierat ett större område med flottledslämningar som kommer att sparas.

Området omfattar många olika typer av flottledslämningar varav flera fortfarande är intakta, dessa kommer att vårdas och tillgängliggöras för allmänheten genom arbete som kulturmiljö på länsstyrelsen genomför. Området ger en bra inblick över en viktig verksamhet i vår historia, samtidigt som man kan se hur mycket den har påverkat våra vattendrag.

Stor påverkan på våra vattendrag

– De här vattendragen återhämtar sig inte på egen hand, så den här insatsen är viktig. Flottningen var en gång otroligt viktig för Sverige och vår välfärd men så är det inte längre och det är dags att ge tillbaka.

– Ett naturligt vattendrag är viktigt på flera sätt. Dels för den biologiska mångfalden där flera hotade arter gynnas, dels för ett renare vatten och större motståndskraft mot översvämningar, säger Peter Mathisen, projektledare Länsstyrelsen Gävleborgs län.

120 kilometer strömsträcka ska gås igenom

Projektet har som mål att åtgärda vandringshinder vid 14 olika dammar och 38 vägtrummor och av kostnaden på 90 miljoner kronor kommer 60 procent från EU:s LIFE-fond. Totalt ska 120 km strömsträckor återställas och 320 lekbottnar för öring ska skapas. Återställningen görs bland annat genom att ta bort rensvallar från stränderna, öppna upp stängda sidofåror och återinföra naturliga block och sten.

Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland samt Havs och Vattenmyndigheten, kommunerna i Bräcke, Ovanåker, Ljusdal och Härjedalen, SCA, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen samt medfinansiering från Länsstyrelsen Dalarna och Region Gävleborg.

– Vi vet sedan tidigare att bra restaureringar har positiv effekt och vi kommer utföra en rad olika undersökningar före och efter återställningen för att följa utvecklingen. Men även om vi skulle få positiva besked och ökade populationer av våra idag hotade arter så vet vi att det kan bli ännu bättre.

– Det finns många biflöden kvar som är flottledsrensade och det påverkar hela avrinningsområdets status, avslutar Peter Mathisen.

Besök projektets hemsida och Facebook

Läs mer om projektet på Riversoflife.se Länk till annan webbplats.

Följ Rivers of LIFE på Facebook Länk till annan webbplats.


Kontakt

Pierre Samuelsson

Vattenhandläggare, teknisk koordinator för Rivers of Life

Elin Götzmann

Vattenhandläggare, biträdande projektledare för Rivers of Life