Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får man bidrag till lokala naturvårdsatsningar och vattenvårdsprojekt?

Välkommen på informationsträff om hur du kan söka bidrag hos oss för Lokala Naturvårdsatsningar (LONA), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) samt fiskevårdsbidraget.

Syften med dessa bidrag är att stödja lokala aktörer och kommuner i arbetet att genomföra åtgärder som bidrar till nytta för naturvård, friluftsliv, folkhälsa, förbättra vattenmiljön.

Bidragen ska också stödja insatser för att bevara eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi kommer att informera om bland annat:

  • vad LONA, LOVA och fiskevårdsbidraget är,
  • vilka som kan söka stöd,
  • vilka typer av projekt det går att söka stöd för i respektive projektform,
    hur mycket medel som kan beviljas,
  • hur ni ansöker om stöd,
  • bidragens koppling till miljökvalitetsmålen och ekologisk status för vatten, samt
  • vad ni bör tänka på i samband med er ansökan och var ni hittar mer information.

Träffen genomförs kostnadsfritt och digitalt den 14 september.

Anmälan och mer information

Gå till vår kalender - läs mer och gör anmälan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ann-Kristin Eriksson

Vattenhandläggare

Maria Noro Larsson

Naturvårdshandläggare

Joakim Svensson

Länsfiskekonsulent/Samordnare fiske