Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler öppnar för loppisar

Lådcykel parkerad vid landsväg sommartid, med en svensk flagga och en skylt med texten "Loppis idag".

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fram till den 1 juni var möjligheterna att arrangera marknader starkt begränsade i covid-19-lagen. De nya reglerna möjliggör för populära sommaraktiviteter som loppisar. Men det finns flera saker att tänka på som arrangör.

Flera ändringar i den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen, började gälla den 1 juni. Nu tillåts mer publik på vissa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Marknader, exempelvis loppmarknader, räknas i de flesta fall som offentliga tillställningar, men från och med den 1 juni undantas de från reglerna om fasta deltagartak. I stället regleras nu marknader på liknande sätt som butiker och serviceställen.

Vi får en del frågor om vad som gäller för loppisar. Det finns ett stort intresse för att besöka sådana under sommaren, och lagändringen gör antagligen att arrangemang som tidigare ställts in nu kan hållas, säger Marina Wallén Mattsson, chef för enheten som utövar tillsyn över lagen vid Länsstyrelsen Jämtlands län. De nya reglerna innebär däremot inte att det är fritt fram att hålla en marknad som man vill. Det är flera saker som man måste säkerställa som arrangör.

De nya reglerna innebär bland annat att gångar mellan olika försäljningsplatser måste utformas så att det inte blir trångt. Alla besökare ska också ha möjlighet att sprita eller tvätta sina händer. För inomhusmarknader gäller även att varje kund ska ha 10 kvadratmeter att röra sig på, liksom på andra handelsplatser, och att ett maxtak för antalet kunder ska räknas ut.

För loppisar utomhus råder Folkhälsomyndigheten bland annat att försäljare placeras med två meters avstånd åt alla håll, och att gångarna är minst två meter breda.

För arrangörer kan det också vara aktuellt att ansöka om tillstånd från Polisen för att hålla en loppmarknad.

Covid-19-lagen började gälla den 10 januari 2021 och har sedan dess förändrats vid flera tillfällen. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten