Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt ökat tryck på bostadsmarknaden

Små miniatyrer av hur i trä. Foto: mostphotos.se

Årets analys visar att bostadsbyggandet under 2020 var på en fortsatt hög nivå i länet. För turistiska fjällområden var trycket på nyproduktion och konvertering av fritidsbostäder på en hög nivå i linje med tidigare års trend.

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. Flera av länets kommuner beskriver en ökad efterfrågan i orter med närhet till service och ett ökat behov av bostäder för flera grupper som unga och äldre. I länet uppges fler områden i glesbygd vara mer efterfrågade på marknaden än tidigare, något som möjligtvis kan bero på nya livsstilsval i pandemins spår.

Analysen visar att förutsättningarna och möjligheterna att nå en bostad i linje med ens preferenser skiljer sig åt för olika grupper beroende på ålder och kön. Detta gäller i både områden där trycket på marknaden är högt och där det finns gott om bostäder.

Kontakt

Elina Andersson

Samhällsplanerare

Pietro Marcianó

Samhällsplanerare