Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brandområdet på Grötingsberget blir naturreservat

I sommar kommer inventeringar av insekter att genomföras i i Grötingsbergets naturreservat. Vi kommer att leta efter sällsynta, brandberoende arter där. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Den 14 juni 2021 fattade Länsstyrelsen beslut om bildandet av naturreservatet Grötingsberget i Bräcke kommun.

Sommaren 2018 brann det på flera håll i länet. En äldre tallskog som har brunnit kan ha mycket höga naturvärden.

Därför erbjöds flera markägare naturreservat och intrångsersättning som alternativ till att ta ut och sälja det brandskadade virket.

En katastrof för skogsägare

- Skogsbrand kan upplevas som en katastrof för drabbade markägare. Därför känns det extra bra att vi i dessa områden har kunnat erbjuda markägarna ersättning för skogen som brunnit.

- Samtidigt som vi får möjlighet att bevara skog som är värdefull ur naturvårdssynpunkt, säger Per Sander på Länsstyrelsen.

Fyra nya naturreservat

Fyra av brandområdena från 2018 kommer att bli naturreservat och nu är det första av dem färdigt.

Många arter, bland annat insekter, är beroende av att skogen brinner ibland. I sommar kommer inventeringar av just insekter genomföras i naturreservatet, för att se om det finns några av de sällsynta, brandberoende arter där.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning