Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från björninventeringen 2020

Resultatet från björnspillningsinventeringen visar att björnstammen i Västernorrland och Jämtlands län vuxit sedan 2015. Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet beräknar nu att björnstammen i de båda länen består av 1 472 björnar.

Hösten 2020 genomfördes björnspillningsinventering i Västernorrland och Jämtlands län. Totalt har cirka 5 000 spillningsprover samlats in och analyserats. Resultatet visar att det finns totalt 1 472 björnar i de båda länen, fördelat på 935 honor och 537 hanar.

- Vi är nöjda med resultatet av inventeringen. Tack vare Jägareförbundets jaktvårdskretsar fick vi in ett stort antal spillningsprovet vilket ger ett väldigt bra underlag för att beräkna björnstammens storlek på ett tillförlitligt sätt, säger vilthandläggare Nicklas Rumm, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Resultatet visar på en ökning från år 2015 när björnstammen inventerades senast. Då uppskattades antalet björnar till 1 179 stycken i båda länen.

En möjlig förklaring till varför björnstammen fortsätter växa är att andelen könsmogna honor i stammen är stor vilket medför en hög tillväxttakt som kan vara svår att beräkna. Det kan även bero på ett stort inflöde av björnar från angränsande län.

Ökad björnstam i Jämtlands län

Björnstammen i Jämtlands län beräknades till 1 044 björnar hösten 2020. Det är en ökning från den senaste spillningsinventeringen 2015 då björnstammen beräknades till 907 björnar.

Resultatet visar också att Jämtlands län har en stor övervikt av honor i stammen.

  • 693 honor och
  • 351 hanar.

- Den höga andelen honor i stammen har sannolikt lett till en högre tillväxttakt än vad vi tidigare har beräknat. Björnjakten som bedrivs i dag fredar honor som åtföljs av ungar vilket betyder att en stor del av björnarna i björnstammen inte beskattas undantaget vid några få tillfällen vid skyddsjakt, säger Nicklas Rumm.

Inventeringen ligger till grund för beslut om björntilldelningen

Björnspillningsinventering genomförs var femte år för att få en ungefärlig bild av hur stor björnstammen är i länen samt för att få en uppfattning om hur björnstammen i Sverige är fördelad geografiskt. Resultatet är viktigt för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

- Spillningsinventeringen ger oss en riktlinje för hur vi ligger i förhållande till det förvaltningsmål för hur många björnar som ska finnas i länen. Resultatet utgör sedan en grund för beslutet om hur många björnar som kommer kunna fällas i respektive län under licensjakten, säger Nicklas Rumm.

Fakta om spillningsinventeringen:

  • Spillningsinventeringen genomförs av Länsstyrelserna tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet.
  • Den 30 juni 2021 kommer Naturhistoriska Riksmuseet publicera en rapport med spillningsinventeringens resultat i sin helhet på sin hemsida.

Kontakt

Nicklas Rumm

Vilthandläggare

Emma Andersson

Vilthandläggare

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län