Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämtlands län topp tre att söka stöd för minskade utsläpp

En lantbrukare med en dator. Foto: mostphotos.se

Det statliga klimatinvesteringsstödet Klimatklivet är till för att möjliggöra investeringar för minskade utsläpp. Enligt ny statistik från Naturvårdsverket så har Jämtlands län beviljats 162 miljoner kronor, och är ett de fyra län som har beviljats mest medel per invånare.

Aktivt arbete i länet

Klimatklivet är en viktig del i regeringens klimatarbete och under 2021 satsas ytterligare 1,9 miljarder kronor för att genomföra investeringar. Enligt ny statistik från Naturvårdsverket så ligger Jämtlands län topp tre när det gäller antal beviljade ansökningar och topp fyra gällande beviljat stödbelopp, om man räknar per invånarantal.

– Det är mycket glädjande att se att länet står sig väl i jämförelsen. Det är ett bevis på att våra företag, föreningar och kommuner vill göra en omställning och ser möjligheterna med detta stöd, säger Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

– Vi hoppas förstås att trenden håller i sig, att företag och kommuner fortsätter omställningsarbetet, och tar chansen att söka medel via Klimatklivet, där det ju finns stora chanser att ansökningar beviljas, fortsätter Jimmy Nilsson.

Alla typer av ansökningar har chansen

Klimatklivet har varken en max- eller minimigräns för storlek på projekt som kan söka. Det viktiga är att det bidrar till en minskning av utsläpp växthusgaser. Stöd på alltifrån 10 000 kronor till 142 miljoner kronor har beviljats till länet.

Investeringarna leder till minskade utsläpp

Enligt beräkningar från de som sökt stödet så kommer deras totala investeringar att leda till årliga utsläppsminskningar motsvarande cirka 600 ton växthusgaser – ett viktigt bidrag i arbetet för att minska länets utsläpp med 10 procent per år de kommande åren.

– Vi har en koldioxidbudget* både för världen som helhet, men även en för Jämtlands län som behöver hållas för att vi ska kunna nå Parisavtalet, FN:s globala klimatavtal. Alla insatser behövs i det arbetet, avslutar Jimmy Nilsson.

* En koldioxidbudget är den begränsade totala mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären för att klara ett visst temperaturmål.

Ny ansökningsomgång i augusti

Ny ansökningsomgång 24 augusti – 9 september.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare