Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu måste vi lära oss känna igen de invasiva arterna i länet

Känner du igen jättebalsaminen? Växten är vacker men sprider sig så fort - kallas invasiv art - att den slår ut andra växter.

Bara hälften av alla svenskar kan namnge någon invasiv art och ännu färre vet hur de ser ut. Det vill vi och Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och ett 70-tal andra myndigheter och organisationer råda bot på.

Många känner till begreppet invasiva arter men bara ungefär hälften av dem kan ange någon invasiv art. Ännu färre känner igen dem ute i naturen.

Blomsterlupin, jätteloka och mårdhund är de landlevande invasiva arter som flest känner till. Parkslide har uppmärksammats mycket sista året men få kan peka ut den. Ännu mer okända är jättebalsamin och bergklint.

- Allmänhetens kunskap om de invasiva arterna är viktigt för att vi myndigheter ska få in tips från allmänheten om var arterna finns. Och för att man inte av misstag ska sprida dessa arter måste man ju veta hur de ser ut, säger Sara Toivanen Jonsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Öka kunskap genom samarbete

För tredje året i rad informerar vi om invasiva arter, den här gången tillsammans med några av länets kommuner.

- Vi välkomnar fler, både organisationer och privatpersoner, att vara med och sprida information. Det är ett bidrag till att minska hotet mot biologisk mångfald från invasiva arter så håll utkik efter hashtaggen #invasivaarter i sociala medier i sommar, berättar Sara Toivanen Jonsson.

Mer information:

Läs på vår sida Länk till annan webbplats.

Besök Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Länk till Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Jättelokan är en av dom andra invasiva arterna i Jämtlands län.

Kontakt

Sara Toivanen Jonsson

Naturvårdshandläggare