Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny fällavgift för vuxen älg inom Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att fällavgiften för älg under jaktåret 2021/2022 ska vara 300 kronor för vuxet djur och 50 kronor för årskalv.

Målet är att älgförvaltningen ska vara självfinansierad. Älgförvaltningen finansieras huvudsakligen genom intäkter från fällavgifter och registreringsavgifter.

Pengarna kommer från avgifter för fälld vuxen älg och älgkalv respektive avgift för registrering av älgskötselområde och licensområde.

- Fällavgiften för vuxen älg har inte förändrats de senaste tjugo åren och vi har sett att länets älgvårdsfond, med de tidigare fällavgifterna för älg, skulle komma att urholkas på sikt. Länsstyrelsen har ett ansvar att förvalta älgvårdsfonden ansvarsfullt, säger Jerk Sjöberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

- Vi har därför gjort en prognos för älgvårdsfondens utveckling över tid och kan konstatera att älgvårdsfonden riskerar att urholkas om fällavgifterna inte justeras. Vi behöver bland annat ta hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen och kostnader för digitalisering, som på sikt leder till effektivisering.

Förändringen innebär att fällavgiften per vuxen älg höjs från 250 kronor till 300 kronor men att fällavgiften för kalv lämnas oförändrad på 50 kronor inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten.

Möjlighet att söka bidrag ur älgvårdsfonden


Jerk Sjöberg berättar att man från Länsstyrelsens sida även vill säkerställa möjligheterna till att fortsatt ge bidrag ur älgvårdsfonden. Exempelvis kan bidrag till skyttebanor höja säkerheten, gynna ungdomsverksamhet och öka tillgängligheten för länets jägare.

- Länsstyrelsen beviljar årligen cirka 900 000 kronor ur älgvårdsfonden till upprustning av länets skyttebanor. Älgvårdsfondens ska vara till nytta för älgförvaltningen och med den här höjningen kan vi även i framtiden skapa möjligheter för exempelvis både skjutbanor och andra aktörer att söka bidrag till insatser för förvaltningen av älg, säger Jerk Sjöberg.

Läs beslutet Pdf, 319.5 kB.

Kontakt

Klövviltshandläggare i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till fredag 13.00-14.00