Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På lördag firar vi värdet av den biologiska mångfalden

Humla på klöverblomma

På lördag, den 22 maj, är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. De växter, djur och svampar som finns omkring oss, och som tillsammans bildar ekosystem, är viktiga för oss. Vad kan du göra?

Ekosystemen ger oss ren luft, mat, råvaror, medicin och naturupplevelser. Fungerande ekosystem kan också reglera klimatet, mildra naturkatastrofer samt motverka skadegörare och sjukdomar.

Vad kan du och jag göra för våra ekosystem och för den biologiska mångfalden? Mer än du kanske tror. En mer varierad och artrik trädgård ökar mångfalden av insekter, vilket kan minska problemen med skadeinsekter. Humlor och solitära bin är fredliga och de viktigaste pollinatörerna av fruktträd och bärbuskar i våra trädgårdar.

Här är några tips på små saker som de flesta av oss kan göra

  • Låt gräsmattan vara ogödslad
  • Omvandla delar av din gräsmatta till äng som slås och räfsas när växterna spridit sina frön.
  • Odla buskar och träd av olika arter, gärna inhemska arter såsom sälg och blommade fruktträd
  • Bygg en hushållskompost och göd dina odlingar med frisk och fin mull från den, det minskar avfallshanteringen och du slipper konstgödsla dina grönsaker
  • Lämna både liggande och stående död ved i trädgården, gärna av olika grovlek och trädslag

Fåglar och andra smådjur

  • Hjälp pollinatörer genom att odla blomrika växter, sätta upp bihotell eller gräv fram lite sand för sandlevande insekter
  • Mata fåglarna under vintern och sätt upp fågelholkar för olika fågelarter
  • Hjälp fladdermöss genom att bevara gamla träd och inte täta gamla uthus
  • Igelkotten tillbringar vintern i dvala, gärna i en lövhög eller nedgrävd i en kompost. Var försiktig när du vårstädar din trädgård så att du inte stör igelkotten för tidigt
  • När igelkotten vaknar på våren är den hungrig och äter gärna lite hund– eller kattmat tillsammans med ett fat vatten. Ge inte igelkotten mjölk eller grädde!

Blomsterlupin – omtyckt men tärande

Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men när den "rymmer" tränger den bort andra växter och påverkar den biologiska mångfalden. Slå av den eller ryck upp den innan den satt frö.

Observera att du ska förpacka lupiner i sopsäckar och lämna säckarna på en återvinningscentral.

På invasivaarter.nu kan du rapportera om du hittar en främmande invasiv art. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara Toivanen Jonsson

Naturvårdshandläggare