Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny skrift lyfter fram arbetet med vårt kulturarv

Kyrkås kulturgård. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö”. Det är korta texter om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i kulturmiljöskriften.

Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland. Den har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

Berättar om arbetet med vårt kulturarv

Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelserna tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv.

Förhoppningen är att den når fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö.

Samiska offerfynd i Mittådalen

I avsnittet ”Berättelser från Saepmie” berättas bland annat om ett sentida samiskt offerfynd som gjordes under golvet på en timrad bouvrie (förrådsbod) på en gård i Mittådalen. Det är fynd som ger ny kunskap om samiska kulturarv.

Genom skriften hoppas länsstyrelserna att vi kan uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det aktuella idag och historien, hjälper oss att se vår samtid på nya sätt.

Spännande upplevelser

Kulturmiljöer erbjuder precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet.

Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter.

Läs om nyttan med Sveriges kulturmiljöer Pdf, 3.9 MB.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare