Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låt vilda djurungar vara – de är sällan övergivna

Den här årstiden kan du råka stöta på vilda djurungar ensamma i naturen. Det gäller älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar. Undvik att störa dem.

På våren och försommaren föds de flesta djurungar och fågelungar. Det innebär att man kan träffa på ensamma djurungar i naturen.

Många tror att de lämnats av sina föräldrar och behöver hjälp. Men så är sällan fallet. En ensam djurunge är ytterst sällan föräldralös eller övergiven.

Lämna djurungarna i fred

Länsstyrelsen tar den här tiden på året emot många frågor från allmänheten om hur de ska bete sig med djurungar de hittat utomhus. Det generella rådet är att låta ungen vara.

Här hittar du fler råd om hur du bör agera om du hittar en vild djurunge eller fågelunge Länk till annan webbplats.

Håll din hund under extra stor uppsikt 1 mars till 20 augusti. Foto: Mostphotos

Ha extra koll på din hund

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar när de får sina ungar.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer om tillsyn över hundar på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om tillsyn över hundar på vår hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt