Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets jordbrukare tar chansen att göra smarta investeringar för klimatet

En person med dator i en ladugård. Foto: mostphotos.se

Det statliga klimatinvesteringsstödet Klimatklivet är till för att möjliggöra investeringar för minskade utsläpp. En sektor som prioriterats nationellt är jordbrukssektorn, och därför är det glädjande att samtliga hittills handlagda ansökningar har beviljats av Naturvårdsverket.

Vi ser stor potential till fler ansökningar i Jämtlands län

Tre av ansökningarna handlar om jordbrukare som vill modernisera sin foderhantering (rivning eller blandning) som fram till nu görs med hjälp av en traktor som står och puttrar under tiden fodret rivs/blandas, det kan handla om fyra timmar per dag enligt de sökande. Detta ska nu ersättas med eldriven foderrobot, som förutom minskade utsläpp även arbetstid för jordbrukaren och kanske ger en bättre kvalitet på fodret till djuren.

– Vi tror att det kan finnas fler jordbrukare med liknande lösningar och vi uppmuntrar dem att också fundera på en liknande investering och att söka stöd via Klimatklivet i nästa ansökningsomgång, säger Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Den andra typen av ansökan som beviljats handlar om en gård med egen biogasanläggning som producerar el och värme av den biogas som bildas av insamlat gödsel. Genom att utöka anläggningen är förhoppningen att kunna producera mer el och värme, men också att minska utsläpp av ofullständigt rötad biogas och luktproblem. Då det finns ett tiotal sådana anläggningar i länet, så ser vi en möjlighet att de andra gårdarna också söker stödet.

Investeringarna leder till minskade utsläpp

Enligt beräkningar från de som sökt stödet så kommer deras totala investeringar att leda till årliga utsläppsminskningar motsvarande cirka 600 ton växthusgaser – ett viktigt bidrag i arbetet för att minska länets utsläpp med tio procent per år de kommande åren.

– Det finns helt klart potential för fler ansökningar från länets jordbrukare, en chans att både minska utsläppen men även att ge andra fördelar som till exempel bättre arbetsmiljö och ökad konkurrenskraft, och såklart ett viktigt bidrag i Jämtlands läns klimatarbete, avslutar Jimmy Nilsson.

I höst får du ny möjlighet att söka stöd

I höst kommer en ny möjlighet för dig att söka stöd till en investering för klimatet.

Läs mer på vår sida Klimatinvesteringsstöd.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare