Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart startar nationell kampanj mot hästsjukdomen kvarka

Första veckan i maj uppmärksammas sjukdomen kvarka, en smittsam luftvägssjukdom som drabbar hästar.

Sjukdomen orsakar ett lidande för de hästar som drabbas då de kan bli svårt sjuka. Drabbade stall behöver hållas isolerade under sjukdomsperioden som kan vara långdragen. Detta kan orsaka stora problem för hästverksamheter.

Första gången Sverige deltar

Sverige deltar för första gången i kampanjen som startades i England.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, organiserar kampanjen #Stoppa kvarkan och #Stoppa smittan tillsammans med flertalet hästorganisationer.

Kampanjen pågår 3 till 9 maj 2021.

Ökan kunskap och ge stöd

Kampanjens syfte är att öppet diskutera, öka kunskapen och ge stöd i frågor kring sjukdomen kvarka och hur man kan förebygga smittan.

Följ aktiviteterna som ordnas varje dag måndag den 3 maj till söndag den 9 maj.

Mer information finns på kampanjens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Lundvall

Länsveterinär