• Eldningsförbud i länet

    Brandrisken är mycket stor i östra delarna av Jämtlands län. Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni i Bergs och Härjedalens kommuner, samt i områden öster om E45:an. Eldningsförbudet gäller fram tills det upphävs./ A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemilagen begränsar firandet av valborg och första maj

Brasa på Valborg är inte tillåtet. Foto: mostphotos.se

För att minska smitt­spridningen blir det ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg och första maj. Publika valborgsmässo­firanden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen).

Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsyns­myndighet förelägga en anordnare att se till att deltagarantalet inte överskrider tillåtet maxantal.

– Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör att de traditionella valborgsmässofirandena är inställda i år. Samma regler gäller första maj-firanden, en demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta. Det gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte, säger Marina Wallén Mattsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att covid-19-lagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala böter till staten. Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att höst åtta personer får delta.

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär som inte omfattas av covid-19-lagens regelverk gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilka bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

– Det är viktigt att påminna om att rekommendationer och restriktioner fortfarande gäller och måste följas för att vi tillsammans ska kunna minska smittspridningen. Att begränsa våra umgängen och hålla avstånd gäller oss alla även under valborg och första maj, säger Marina Wallén Mattsson.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten