Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omfattande enkät ska ge svar på hur Storsjön mår och används

Bild på Vallsundsbron över Storsjön.

3 000 personer boende runt Storsjön kommer att erbjudas att svara på en enkät. Den skickas ut vecka 17 och ställer frågor om Storsjön. - Vi behöver uppdatera vår kunskap om människors syn på fisket i Storsjön. För oss på Länsstyrelsen är det jätteviktigt att veta hur fiskevanorna har förändrats sedan den senaste enkätundersökningen 1994, säger Linnea Wängdahl.

3 000 personer boende runt Storsjön kommer att erbjudas att svara på en enkät. Den skickas ut vecka 17 och ställer frågor om Storsjön.

- Svaren ska ge både oss och fiskevårdsområdena kunskap som vi använder när det gäller hur fisket ska förvaltas, berättar Linnea Wängdahl som arbetar som vattenhandläggare.

Mycket har hänt och fortsätter hända i Storsjön. Exempel är klimatförändringar och ett ändrat beteende när det gäller hur vi använder sjön på vår fritid.

Länsstyrelsen behöver mer kunskap om detta och vill följa förändringarna. Därför genomförs nu en stor enkätundersökning.

- Det är en undersökning om hur boende i Storsjöbygden nyttjar och ser på Storsjön i dag. Det är vi på Länsstyrelsen som genomför den, berättar vattenhandläggare Linnea Wängdahl.

- Och vi behöver verkligen allmänhetens hjälp. Vi är tacksamma för vartenda svar vi kommer att få in, säger Linnea Wängdahl.

Miljöförändringar och användning

Vi på Länsstyrelsen vill veta mycket mer om hur sjön utnyttjas i dag. Vi undrar också om allmänheten ser några miljöförändringar runt sjön. Vi är också intresserade av hur mycket det fiskas i Storsjön.

- Vi behöver uppdatera vår kunskap om människors syn på fisket i Storsjön. För oss på Länsstyrelsen är det jätteviktigt att veta hur fiskevanorna har förändrats sedan den senaste enkätundersökningen 1994, säger Linnea Wängdahl.

Svaren är skyddade


Alla svar är konfidentiella och kommer inte att kunna spåras till de enskilda personerna.

Enkäten består av fyra delar. Den första delen är mer allmän och handlar om hur du som boende använder sjön. Vi frågar också om du har lagt märke till några förändringar i naturen kring Storsjön.

Specifika frågor om fiske


Därefter följer tre delar med mer specifika frågor för dig som också fiskar i sjön. Frågorna handlar om fiske i Storsjön och den närliggande Dammån.

- När vi har sammanställt svaren kommer vi att publicera dem på hemsidan och på Facebook. Vi vill sprida kunskapen. Det blir också som ett slags tack till alla som hjälpt till, säger Linnea Wängdahl.

Fakta om Storsjöenkäten:

  • 3 000 enkäter skickas per post till slumpvis utvalda personer mellan 18 och 80 år i de 44 valdistrikten närmast Storsjön.
  • Det är viktigt att den person som undersökningen är adresserad till också är den person som svarar på frågorna.
  • På pappersenkäten finns en QR-kod och en webbadress som leder till en så kallad on line-version.
  • Tre påminnelser skickas ut per post när svarsfrekvensen börjar minska.
  • Varje pappersenkät har ett nummer (1 – 3 000) längst ner på sidan vilket gör att vi vet vilka enkäter som besvarats.
bild på personer som skickar ut enkäten.

Nu pågår utskicket av Storsjöenkäten. Joachim Björkman, Joakim Svensson och Linnea Wängdahl har 3 000 kuvert att ta hand om. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Anders Rydeborg

Kontakt

Joakim Svensson

Länsfiskekonsulent/Samordnare fiske

Linnea Wängdahl

Vattenhandläggare