Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen berömmer turistdestinationerna

Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län. Foto: Sandra Lee Pettersson.

Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län. Foto: Sandra Lee Pettersson.

En annorlunda vintersäsong präglad av pandemin lider nu mot sitt slut och de senaste veckorna har flera utvärderingar av hur turistnäringen i länet jobbat för att kunna hålla öppet gjorts.

Förra veckan deltog landshövdingen när Länsstyrelsen utvärderade vintersäsongen tillsammans med Jämtland Härjedalen Turism och länets turismaktörer och i tisdags deltog hon i ett utvärderingsmöte inbjuden av Destination Vemdalen.

– För mig har det varit trevligt att i alla fall digitalt få träffa företrädare för en bransch som betyder så mycket för länet. Jag är otroligt imponerad av det arbete som utförts under vintersäsongen och det engagemang som alla visat upp. Det arbete som gjorts på turistorterna under pandemin upplever jag har stärkt deras varumärken och det är på det här sättet man skapar en hållbar utveckling och en hållbar bransch. Jag vill verkligen lovprisa och tacka alla aktörer, säger landshövding Marita Ljung.

Tidigare har det konstaterats att hög kapacitet för provtagning och omfattande smittspårning för varje positivt fram har varit framgångsfaktorer för att få kontroll över smittspridningen. Att detta har kompletterats av gediget och flexibelt förberedelsearbete från företagarna samt alla de samarbetena mellan olika aktörer på olika nivåer som pågått kontinuerligt. Redan inför säsongen inleddes olika samarbeten och regelbundna möten mellan Länsstyrelsen, Regionen, SLAO, berörda kommuner, Polisen, destinationer och verksamhetsutövarna har hållits.

– Redan sedan i höstas har vi jobbat mot det gemensamma målet att både gäster och medarbetare ska vara trygga och säkra i Vemdalen. Alla åtgärder och allt samordningsarbete som legat i linje med det har gjort att vi kunnat ha destinationen öppen hela vintersäsongen. Det har handlat om allt från den stora koncernens arbete till den lilla entreprenörens och destinationsbolagets roll som spindeln i nätet. Till det kommer myndigheter och övriga offentliga aktörer som varit involverade och lösningsinriktade. Att vi har gjort det här tillsammans har gjort att vi har lyckats, säger Anna Hansson, som är vd för Destination Vemdalen.

Från Länsstyrelsens sida har de samverkansmöten som hållits med turistdestinationerna varit viktiga och därför kommer Länsstyrelsen att tillsammans med Jämtland Härjedalen Turism att fortsätta med dessa även inför kommande turistsäsonger.

– För oss är det viktigt att tillsammans med verksamhetsutövarna planera, genomföra och utvärdera verksamheten genom att ha dialog kring förutsättningarna som pandemin kräver, säger Magnus Lindow, chef för samhällsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten

Anna Hansson

vd Destination Vemdalen