Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skåarnja fortsatt viktigt skydd för fjällfåglar men området blir mindre

Fjällabb. Foto Tomas Bergström, Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen har tagit beslut om bildande av fågelskyddsområdet Skåarnja, längs Vildmarksvägen i Strömsunds kommun. Beslutet innebär att det inte är tillåtet att vistas i området under perioden 10 juni till 10 juli under 2021–2023.

Beslutet innebär även en förändring i storlek, från föregående år. Området blir mindre – från 11 000 till 4 000 hektar. En hektar är 100 gånger 100 meter.

Det tidigare beslutet om fågelskyddsområdet Skåarnja längs Vildmarksvägen upphörde att gälla 2020. Syftet med fågelskyddsområdet har varit att värna fågellivet och att skydda hotade fjällfåglars häckningsområde, deras ägg och bon under häckningsperioden.

Behovet av skydd finns kvar

Länsstyrelsen bedömer att ett fortsatt skydd, genom förbud att beträda området från 10 juni till 10 juli, är nödvändigt för att allmänheten inte ska störa häckande fåglar och för att området inte ska vara tillgängligt för ägg- och boplundrare. Det möjliggör även effektiv tillsyn av fågelskyddsområdet.

– Under den senaste treårsperioden har fågelinventeringar, fordonsräkningar och ökad tillsyn med rapportering om incidenter genomförts. Utifrån den samlade informationen från dessa aktiviteter och för att tillmötesgå det allmänna intresset av att vistas i området, har Länsstyrelsen inom ramen för syftet med skyddet, justerat fågelskyddsområdets storlek, berättar Greger Hörnberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Läs beslutet Pdf, 6.3 MB.

Kontakt

Greger Hörnberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-225 34 54