Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

Bild tagen på restaurang med skylt på bord som säger att bordet inte får användas.

Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.

Många branscher har drabbats hårt ekonomiskt av den pågående pandemin.

Lokalhyresstödet riktar sig till utsatta branscher, till exempel hotell,
restauranger, detaljhandel, vissa kundnära tjänster och verksamhet inom
kultur, fritid, sport och nöje.

Hyran - en stor utgift

– Lokalhyran är en stor fast utgift för en företagare. Genom hyresstödet kan
hyresvärdar som ger rabatt på lokalhyran kompenseras för en del av
hyresrabatten, säger Mattias Johansson, funktionschef på Länsstyrelsen i
Västra Götaland som samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor i stöd. En nyhet är att hyresvärdar
som sänker lokalhyran kan kompenseras med 50 procent av den nedsatta
fasta hyran.

Under förra stödperioden låg taket på 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. I övrigt följer stödet samma upplägg som tidigare.

Verksam i utpekade branscher

För att kunna söka stödet ska hyresvärden ha gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 januari – 31 mars 2021.

Hyresgästen ska vara verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet, och överenskommelsen om hyresrabatt ska ha tecknats senast den 31 maj.

Samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om stödet. Arbetet
samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökan görs via Boverkets etjänst som öppnar den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni 2021.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av regeringen. Vi har
organisationen på plats och är redo att börja handlägga från 3 maj, säger
Mattias Johansson.

Regeringen har även föreslagit en tredje stödperiod, 1 april–30 juni 2021.
Beslut om detta kommer längre fram, efter att förslaget har passerat EU-kommissionen.

Fakta om tidigare stödperiod

  • Den 31 augusti 2020 stängde ansökan för förra stödperioden, april – juni
    2020.
  • Länsstyrelserna fick totalt sett in cirka 34 000 ansökningar.
  • Länsstyrelserna har beslutat i samtliga ärenden och drygt 1,3 miljarder kronor har beviljats i stöd till lokalhyresvärdar över hela landet.

Mer information

Läs mer om stödet på vår webbplats.
Där finns också en lista över branscher som omfattas av stödet.

Läs mer på regeringens webb. Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Mattias Johansson, funktionschef, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
telefon, 010-224 53 92
mobiltelefon, 072-226 32 05


Jan Mogol, presskontakt, Länsstyrelsen i Västra Götaland
jan.mogol@lansstyrelsen.se
telefon, 010-224 45 52
mobiltelefon, 070-560 71 21

Kontakt