Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Näringslivet i Jämtlands län påverkas av klimatförändringarna i andra länder

Bild på gammaldags industrimaskin.

Näringslivet i Jämtlands län står inför stora förändringar till följd av klimatförändringarna. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av konsultbolaget PwC på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Resultaten i rapporten visar att företagen aktivt behöver hantera klimatrisker för att skapa uthållighet och stärka sin konkurrenskraft.

Länsstyrelsen i Jämtlands län med ett antal aktörer satsar nu stort för att öka kunskapen hos näringslivet i dessa frågor.

– Redan nu ser vi att många länder är starkt påverkade av de effekter som klimatförändringarna bidrar till. Ett varmare klimat kommer att påverka även Jämtlands län, säger Lina Molin, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Jämtlands län påverkas

Många företag saknar i dag kunskap om hur klimatförändringarnas effekter i andra länder kommer att påverka näringslivet och samhällen i Jämtlands län.

Effekter så som skyfall, värmebölja, storm och brand påverkar företaget både akut och långsiktigt och skapar reaktioner i många delar av värdekedjan i företaget.

Det kan bland annat handla om produktionsstopp eller bristande import- och exportmöjligheter från länder som påverkas allt mer av extrema väderhändelser.

Identifiera risker

– I ett föränderligt klimat behöver berörda organisationer, verksamheter och aktörer vara säkra på att de har identifierat de kommande riskerna. Detta kommer vara avgörande för företagens framtid, berättar Lina Molin.

PwC-rapporten presenterades vid ett frukostseminarium 14 april 2021.

Ladda ner rapporten "Ett klimat i förändring – Hur Jämtlands läns näringsliv påverkas av klimatförändringar i andra länder" Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad publikation:

Karsa – klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Filmserie – Konkurrenskraft i ett förändrat klimat filmserie


Kontakt

Lina Molin

Samordnare Klimatanpassning

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling