Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anmälan för lottning till höstens småviltsjakt

Ripjägare. Foto: Mostphotos.com

Har du tänkt jaga fågel på statens kvoterade marker i Jämtland i höst? Då kan du från och med den 15 april 2021 anmäla dig till lottning för köpturordning av jakttillstånd.

De tre samebyar i Jämtlands län där lottning tillämpas i år är Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen.

Anmälan om att delta i lottning görs på sajten natureit.se från och med 15 april till och med 30 april. Lottningen avser möjlighet att boka jakt under perioden 25 augusti till och med 31 augusti 2021. Jakt från och med den 1 september i dessa tre områden bokas som vanligt på NatureIT, tidigast fem dagar innan jakten ska påbörjas.

Skälet till att lottningen sträcker sig kortare tid i år än tidigare är att jakttiderna för olika vilt är under översyn och det kan komma att beslutas om förändrade jakttider som kan påverka småviltsjakten.

Mejl skickas ut

När lottningen är klar får du ett automatiskt mejl skickat från NatureIT med erbjudande om köp av jakttillstånd. Utskicket sker under perioden från början på maj till juni.

Tillgängliga jaktområden i respektive sameby visas då på NatureIT. Det är viktigt att du följer instruktionerna på sajten.

Jaktpremiären för ripa och skogsfågel är som vanligt den 25 augusti.

Läs mer om jakt i fjällen här Länk till annan webbplats.

Fakta - varför lottning?

  • En del samebyar är väldigt populära att jaga inom. Till stor del beror detta på att jagande turister kommer från södra Sverige och de jaktområden som är kortast vägsträcka att ta sig till är södra delarna av länets fjällkedja.
  • För att det inte ska bli trängsel och alltför många jägare per område och dag har Länsstyrelsen i samråd med berörda samebyar infört begränsande regler.
  • Begränsningen innebär att det tillåts max fem jägare per område och dag inom samebyarna Handölsdalen, Mittådalen, Tåssåsen samt Ruvhten Sijte.
  • I början av säsongen när jakten är som mest intensiv slumpas köpturordningen genom lottning inom samebyarna, Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen.
  • Det innebär att jägarna i förväg måste anmäla intresse för att jaga småvilt under denna period. Därefter utför Länsstyrelsen en lottning som avgör i vilken turordning jägarna får boka sin jakt.
  • Efter den 31 augusti upphör jaktupplåtelse via lottning och alla som har rätt att köpa jakttillstånd kan göra det via NatureIT, länk till NatureIT Länk till annan webbplats.
  • Begränsningen om högst fem jägare per område och dag kvarstår hela säsongen.

Kontakt

Moa Walldén

Naturvårdshandläggare