Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om stängda skoterleder inom Handölsdalens åretruntmarker

Länsstyrelsen Jämtlands län/Roger Myhr

Länsstyrelsen beslutar att stänga delar av de allmänna skoterlederna inom Vålådalens naturreservat, Sylarna–Helags–Oviksfjällens regleringsområde. Lederna stängs av från och med den 24 mars 2021 tills vidare och längst till och med slutet av vårsäsongen 2021.

Lederna som berörs är sträckan mellan Ljungdalen–Falkvåltjärnarna–Storsjö samt del av sträckan Vålådalen–Ljungdalen. För vidare information läs beslutet i sin helhet, i bilaga 1 finns en karta över de ledavsnitt som berörs av avstängningen.

Motivering till beslutet

Renar har under senaste veckan anlänt till sina åretruntmarker för kalvning inom Handölsdalens sameby. Renarna, särskilt de högdräktiga vajorna, är mycket känsliga för störningar under denna period och befinner sig nu i direkt närhet av de allmänna skoterleder som detta beslut berör. Skotertrafik längs dessa leder kan innebära oacceptabel störning för renskötseln i området och därför bedömer Länsstyrelsen att det är nödvändigt att stänga berörda leder för skotertrafik tills vidare.

Rättelse av beslut om att stänga delar av allmänna skoterleder inom Vålådalens naturreservat Sylarna-Helags-Oviksfjällens regleringsområde Pdf, 269.6 kB.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten