Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjda halter PFAS funnet i abborre från Lillsjön och Frösön

bild på nyfångad abborre

På grund av PFAS ska du inte äta abborre mer än cirka 2 till 3 gånger per år om de fångats runt Frösön eller i Lillsjön. Foto: Mostphotos

Ät inte abborre eller gädda som fångats runt Frösön - eller i Lillsjön - oftare än cirka 2 till 3 gånger per år.

Det här är förslag på tillfälliga kostrekommendationer som Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun, beslutar om på onsdag.

Förslaget till beslut grundar sig på provtagningar, som Östersunds kommun gjort tillsammans med Länsstyrelsen, där man spårat miljögifterna PFAS i abborre och gädda från dessa områden.

PFAS, högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en särskild grupp på mer än 4 000 ämnen som är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö.

Under 2020 gjorde Östersunds kommun och Länsstyrelsen omfattande provtagningar bland annat för att spåra PFAS i fisk. Analysresultaten visar förhöjda halter av PFAS i abborre från nordvästra delen av Frösön och från Lillsjön.

När det gäller gädda är analysresultaten få men mycket pekar på att även gäddan har förhöjda PFAS-halter i Lillsjön och på platser runt Frösön.

Inga skäl att oroa sig

– Det är ingen akut risk eller skäl till oro, understryker Ann-Charlotte Skoog, miljöchef på Miljö och Hälsa, Östersunds kommun. Däremot är det viktigt att begränsa ett högt intag under lång tid, förklarar hon.

- Vi ser dock allvarligt på att dessa oönskade ämnen finns i förhöjda halter i miljön och vi kommer att arbeta vidare med detta, särskilt inom de områden där vi har tillsyn, säger Ann-Charlotte Skoog.

– Provtagningar av PFAS i fisk från andra delar av Storsjön och i övriga länet visar på låga halter, berättar Anna Löfholm, vattenhandläggare på Länsstyrelsen.

Inom EU har man nyligen sänkt det hälsobaserade riktvärdet för PFAS-ämnen betydligt. Med de kostrekommendationer som kommunen och Länsstyrelsen nu går ut med, undviker man att få i sig för mycket av PFAS.

Rekommendationerna är tillfälliga och kan komma att ändras framöver.

Stöd av Livsmedelsverket

Miljö- och samhällsnämnden fattar beslut om kostrekommendationer utifrån en EU-förordning. Rekommendationerna har stöd av Livsmedelsverket.

Under 2021 kommer arbetet med att analysera PFAS i fisk att fortsätta. Det gäller fisk från framför allt Storsjön runt Frösön men även från Lillsjön. Fler områden men även fler arter kommer att undersökas.

Uppdatering av information och råd för specifika områden eller arter sker allteftersom undersökningarna fortlöper.

Mer information om PFAS

Mer information och svar på vanliga frågor om PFAS i fisk hittar du på vår hemsida. Länk till annan webbplats.

Läs om PFAS i vatten på Östersunds kommuns hemsida Länk till annan webbplats.


Pressträff för media

Media inbjuds till en pressträff i dag måndag 22 mars mellan klockan 11.00 och 13.00.

Boka tid

För att kunna hålla en smittsäker pressträff kommer vi att dela upp de två timmarna i fyra 20 minuter långa intervjutillfällen.

De startar klockan 11.00, 11.30, 12.00 samt 12.30.

För mer information och bokning, mejla Länsstyrelsen pressansvarige Claes Ahlström på claes.ahlstrom@lansstyrelsen.se

Plats:

Lillsjöns badplats. Parkering finns vid korsningen Fagerbacken, Chaufförsvägen. Länsstyrelsen pressansvarige Claes Ahlström finns på plats.

För mer information:

Länsstyrelsen: Anna Löfholm, vattenhandläggare, 010-225 32 28

Östersunds kommun: Ann-Charlotte Skoog, miljöchef på Miljö och hälsa, 070-536 65 81

Allmänna pressfrågor: Claes Ahlström, kommunikatör, 070-648 78 62

Kontakt

Anna Löfholm

Vattenhandläggare