Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök stöd via Klimatklivet

Nu kan du söka pengar om du vill ta ett Klimatkliv.

- Vill du bidra till klimatarbetet, är det här ett bra tillfälle. Det säger Jimmy Nilsson som arbetar som miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Kanske är det din tur nu?

I den senaste ansökningsomgången beviljades medel bland annat till ett jordbruk för foderblandning och laddstolpar i besöksnäringen.

Även en kommunal biogasanläggning och energikonvertering för en livsmedelsbutik, fick stöd.

Kommande ansökningsperioder är

  • 24 augusti – 9 september
  • 8–18 november

Målgrupp

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare