Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen är positiv till att öka kunskapen om miljöriskerna vid utvinning av alunskiffer

I ett yttrande till regeringen är Länsstyrelsen i Jämtlands län positiv till alla åtgärder som ökar kunskapen om miljörisker vid utvinning i alunskiffer.

Länsstyrelsen har lämnat ett remissvar till regeringen. Remissen handlar om kunskap om miljörisker när det gäller utvinning av alunskiffer.

- När det gäller skärpningar av regelverket anser Länsstyrelsen att de angivna förslagen mera kan ses som förtydliganden av befintligt regelverk inom minerallagstiftningen, säger miljöskyddhandläggare Martin Jakobsson.

Regelverket behöver skärpas

Regelverket i miljöbalken behöver skärpas för att avgöra om en enskild verksamhet i en alunskifferfyndighet får bedrivas på det sätt och på den plats som anges i en tillståndsansökan.

Länsstyrelsen anser att utredningen - med förslag till skärpning av regelverket - hade vunnit på att invänta resultatet av de pågående utredningar som nämns i remissen och som berör gruvverksamhet.

Läs yttrandet Pdf, 186.5 kB.

Kontakt

Martin Jakobsson

Miljöskyddshandläggare