Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alkohol och droger i kommunerna i Jämtlands län

Illustration över Sverige med Jämtlands län i rött. Foto: mostphotos.se

Nu tar kommunerna i Jämtlands län tempen på sitt drogförebyggande arbete. Detta genom ett samarbete med CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Under måndagen deltog läns- och kommunrepresentanter i ett möte där CAN presenterade lokala siffror för situationen gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak – förkortat ANDT.

Vid mötet fick Jämtlands län och varje enskild kommun se diagram och trender över tillgänglighet, konsumtion, skador, brott och dödlighet samt lokala siffror från CAN:s preventionsindex som är ett samlat mått på omfattningen av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna.

Senare kommer även varje kommun att få en separat kommundialog tillsammans med CAN, om den lokala situationen gällande exempelvis nivå på samverkan, resurser, stöd och kompetens.

– Nu har vi i länet möjlighet att få en kunskapsbaserad helhetsbild av ANDT-situationen i länet, säger Therese Räftegård Färggren, ANDT samordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län. Med det här underlaget får vi reda på vad som är våra styrkor och svagheter vilket är en viktig utgångspunkt för hur vi kan vi rikta våra insatser framöver, fortsätter Therese.

Bakgrunden är att Jämtland deltar i KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) där CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger.

– I kommundialogen kan vi på CAN presentera lokala data men också tillsammans med kommunen tolka och diskutera vad siffrorna faktiskt betyder, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN.

Kontakt

Therese Räftegård Färggren

ANDTS-samordnare